שרונה הדר חורי, הזמנה לשפע, ייעוץ פנג שווי - Album - עיצוב משרד אדריכלים